“How Far is Peace”

8.5.2021. članovi ReACT udruženja su izveli preformans “How Far is Peace” u Historijskom muzeju u Sarajevu. Predstava je rađena u sklopu projekta Garden of Youth 2022 u saradnji sa EU Info Centrom.

Izvođenjem našeg preformansa i mnogim sličnim umjetničkim manifestacijama obilježen je dan mladih, slaveći kulturu, toleranciju i solidarnost.

To je bila odlična prilika za sarajevsku publiku da se upoznaju sa forum teatrom i da aktivno učestvuju u rješavanju društvenog konflikta.

Donate NOW

Association ReAct, Sarajevo

Zmaja od Bosne 70, Sarajevo

Number TRN: 3387302207652777 

Unicredit bank d.d. Mostar

Sum: ….. KM

Purpose of remittance: One-off donation